Kosd óvodája

Kosd 2500 fő lakosú község, Váctól 6 km-re, közel a 2-es számú főút mellett a Naszály hegység lábánál. A jó infrastruktúrának köszönhetően a lakosság száma nő és egyre inkább fiatalodik.

Óvodánk három csoporttal (75 férőhely) működik, a község szinte valamennyi 3-7 éves gyermekét befogadó intézmény. 2020-ban bővült az intézmény, átadásra került a Mini Bölcsőde, mely az óvoda épületében a földszinten került kialakításra.

Pedagógiai programunk alapjai

Pedagógiai Programunk alapja a Tevékenységközpontú nevelés, melynek alapját képezi az egészséges életmódra nevelés, a külső világ tevékeny megismerése és a rendszeres mozgás megszerettetése.

Szeretetteljes, érzelmi biztonság a gyerekeknek

Az óvoda pedagógiai programját úgy alakítottuk, hogy szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtunk a gyerekeknek.

A kosdi ovisok műsora a szüreti felvonuláson.

Legyenek nyitottak, érdeklődők, tudják önmagukat értékelni és másokat elfogadni. Különféle tevékenységi formákon keresztül a játék, munka, tanulás során arra törekszünk, hogy a gyerekek személyisége minél sokoldalúbban fejlődjön.

A játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.

Környezettudatosság és egészséges életmódra nevelés

Célunk, hogy a környezettel való ismerkedés, a környezettudatos lét iránti igény kialakítása, a tapasztalatok megszerzése jelenjen meg a tevékenységekben.

Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, érzelmi, illetve értelmi szocializáció – környezetünk szeretete, védelme.

A 2020-ban elballagó nagycsoportosok.

Madárbarát óvoda

A Madárbarát címmel rendelkező óvoda a madárbarát kert kialakításával lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy közelebbről is megismerkedhessenek környezetünk jellegzetes madárvilágával.

Célunk a gyermekek egészséges életmód iránti igényének kialakítása, testi-lelki-szellemi fejlődésük elősegítése.